Splošni pogoji

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN PRAVILNIK O ZASEBNOSTI PODJETJA

Zadnje spremembe: 24. 06. 2024

PODATKI O PODJETJU/PONUDNIKU:

Podjetje: Kreativne rešitve, Danica Tajčman, izobraževanje s. p.
Sedež podjetja: Cesta v Polico 11, 4207 Cerklje na Gorenjskem
TRR: SI56 0400 0027 7494 340 (odprt pri Nova KB

Davčna številka: 63146924
Matična številka: 8277940000

Ponudnik ni davčni zavezanec. DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

 

Spletna stran: www.danicatajcman.com

Elektronska pošta: info@danicatajcman.com

Ponudnik se zavezuje, da na elektronska sporočila odgovori čim prej, vendar najkasneje v roku 72 ur, razen ob sobotah in nedeljah ter praznikih.

 

 UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji veljajo za vsakogar (v nadaljevalnju: uporabnik), ki na spletni strani www.danicatajcman.com in vseh podstraneh te spletne strani, ter vseh ostalih spletnih orodij s katerimi upravlja podjetje Kreativne rešitve, Danica Tajčman, izobraževanje s.p. (v nadaljnjem besedilu: ponudnik), po za to predvidenem postopku pridobi kakšno informacijo ali naroči katerega od produktov ali storitev.

Splošni pogoji veljajo, ne glede na to ali gre za plačljivo ali za brezplačno pridobitev.

Pričakuje se, da je uporabnik oz. naročnik splošne pogoje poslovanja, ki so naštete v nadaljevanju, prebral, razumel in sprejel.

Splošni pogoji poslovanja določajo značilnosti uporabe teh spletnih mest in pogojev poslovanja. Definirajo pogoje in značilnosti naročniško pogodbenega razmerja med uporabnikom ter ponudnikom.

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za vse uporabnike teh spletnih mest, razen če s posebnim pisnim dogovorom ni izrecno dogovorjeno drugače.

Udeležence izobraževanj in uporabnike teh spletnih mest, mlajše od 18 let, v poslovnem prometu zastopajo starši oziroma zakoniti zastopniki. Uporabniki, mlajši od 18 let, naj pred sporočanjem naslova za elektronsko pošto ali drugih osebnih podatkov vprašajo za dovoljenje svoje starše ali skrbnike, ki naj si preberejo te splošne pogoje.

Spletna stran www.danicatajcman.com je namenjena splošnemu informiranju, seznanjanju s storitvami ponudnika, njihovi prodaji in trženju izdelkov in storitev.

Facebook stran Danica Tajčman, Kreativne rešitve, izobraževanje  (Zvezdica Danica) in Instagram profil Danica Tajčman sta namenjeni, seznanjanju s storitvami ponudnika.

Facebook skupine so namenjene dodatni podpori uporabnikom specifičnih e-tečajev in online programov, kjer je to specifično navedeno.

Ponudnik si pridržuje pravico, do spremembe splošnih pogojev poslovanja ob vsakem času, brez da o tem posebej obvesti uporabnike. Ponudnik vas bo obvestil o spremembah, za katere bo presodili, da bodo pomembne za vas. Splošni pogoji poslovanja veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi splošni pogoji poslovanja veljajo takoj, ko so objavljeni na spletni strani www.danicatajcman.com in zamenjajo stare.

 

VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

Spletna stran www.danicatajcman.com je informativne narave in spletni obiskovalci objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Prepovedana je prodaja ali nadgradnja spletne strani www.danicatajcman.com, posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi le te ali ponudnika.

Vse pravice nad objavljenimi dokumenti, razlagami in gradivom v pisni, audio ali video obliki v sklopu www.danicatajcman.com so pridržane, dokumenti in vsebine pa so avtorsko delo, torej zaščitene.

Reprodukcija ali distribuiranje po delih ali v celoti na kakršenkoli način in na katerem koli mediju, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorice, Danice Tajčman.

Prepovedano je kopiranje, posredovanje, razmnoževanje, objavljanje, prenos, razpošiljanje, javno predstavljanje ali drug način širjenja v javne in/ali komercialne namene, brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika. To velja za besedilo, razlage, audio in video vsebine, slike in vse ostale vsebine. Vsaka kršitev se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

S pridobitvijo vsebin (brezplačnih ali plačljivih) se uporabnik zaveže, da bo vsebine uporabljal le za lastne potrebe. Vsebina, prikazana na spletni strani www.danicatajcman.com se lahko prenese s spleta v nekomercialne namene, torej le za osebno oz. domačo rabo. Pri tem je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, blagovnih znamk in drugih obvestil o lastništvu. Prav tako se vsebin ne sme posredovati tretji osebi na kakršenkoli način.

Izjemoma to ne velja za promocijska sporočila, za katera je zaželeno, da jih uporabnik posreduje naprej.

Fotografije na tej spletni strani so avtorsko zaščitene.

 

POGODBENO RAZMERJE TER PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

Med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena pogodba:

  • pri brezplačnih vsebinah: ko se uporabnik prijavi na brezplačne storitve ali prenese brezplačne vsebine in ponudniku tako zaupa svoje podatke.
  • pri plačljivih vsebinah: ko uporabnik po obvestilu o uporabnini in njeni ceni pristane na nakup in je izdan račun za produkt ali storitve.

Razmerje se sklene takrat, ko ponudnik dobi naročilo od uporabnika in ga ponudnik potrdi.

PRIJAVA NA COACHING, IZOBRAŽEVANJA IN E-TEČAJE, CENA TER PLAČILNI POGOJI

Prijava na coaching, izobraževanje in/ali e-tečaje je možna s spletnim  naročilom spletni strani, preko elektronske pošte ali telefonsko. Prijavi vedno sledi potrditev prijave v pisni obliki, z obeh strani (uporabnik in ponudnik) ter plačilo, če je storitev plačljiva.

Cene storitev, produktov, izobraževanj in e-tečajev so objavljene na spletnem mestu www.danicatajcman.com. V primeru izredne ponudbe ponudnik upošteva dogovorjeno ceno ob izstavitvi računa. Cene izdelkov in poštnine so v evrih (EUR) brez DDV. Ponudnik ni davčni zavezanec. DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.
Plačilo je možno z nakazilom na TRR.

Vedno veljajo cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini …), ki so aktualne na dan nakupa.

Popusti se med seboj ne seštevajo, razen kadar je to izrecno navedeno.

Vračilo vplačanega zneska iz katerega koli razloga je možno samo predložitvi originalnega potrdila o vplačilu (računa) in sicer pod pogoji določenimi v tem dokumentu. Znesek se vrne na račun, s katerega je bil opravljen nakup.

Za tečaje velja, da v roku 8 dni od sklenjene pogodbe lahko kupec brez pojasnil zahteva vračilo kupnine, razen, če je tečaj že opravil in/ali se udeležil delavnic in/ali je storitev že bila izvedena. Po tem roku vračilo ni več možno, prav tako je kupec dolžan poravnati vse nadaljnje obroke.

Možno je plačilo na obroke ali v enem znesku.

Vsak naslednji obrok uporabnik plača najkasneje 15. v naslednjem mesec, če ni drugače navedeno pri samem produktu. Uporabnik je sam odgovoren za plačilo obrokov v dogovorjenem roku.

Če obrok do 15. ni plačan, 20. v mesecu ponudnik lahko izstavi opomin, ki vključuje znesek obroka ter stroške opominjanja, ki so zakonsko določeni. Prav tako se takrat uporabniku dostop do e-tečajev blokira, dokler ne poravna zamujenega obroka.

Če uporabnik zamuja s plačilom večih obrokov, mora za aktivacijo svojega dostopa poravnati vse zapadle obroke.

Če do konca obročnega obdobja (datum zadnjega obroka) znesek ni plačan v celoti in uporabnik ponudnika ne obvesti o težavah oz. ne odgovarja na sporočila, ponudnik smatra, da si je uporabnik premislili in je odstopil od tečaja oz. od nakupa storitve. Kljub odstopu je uporabnik je dolžan poravnati vse zapadle obroke.

Dostop do e-tečaja se uporabniku onemogoči, vsi do takrat plačani obroki pa zapadejo.

COACHING TRANSFORMACIJE

Coaching se izvaja telefonsko ali online. Izjemoma se uporabnik in ponudnik lahko dogovorita za srečanje v živo, na individualno dogovorjeni lokaciji.

Pred začetkom plačljivega srečanja je uporabnik upravičen do brezplačnega uvodnega klica, kjer se uporabnik in ponudnik dogovorita za pogoje sodelovanja. Ponudnik po telefonskem dogovoru uporabniku preko e-maila posreduje dogovorjene pogoje poslovanja ter račun za dogovorjene storitve, v skladu z dogovorom.

Coaching termini se določajo sproti, na koncu coaching srečanja se dogovori za nov termin.

Ponudnik se zavezuje da, je na srečanje pripravljen ob dogovorjeni uri. Uporabnik ob dogovorjeni uri pokliče ponudnika. Uporabnik se zavezuje, da na coaching srečanja prihaja točno in se drži dogovorjene ure. V kolikor uporabnik zamudi ponudnik ni dolžan podaljšati dogovorjenega časovnega okvira. V kolikor ponudnik zamudi je dolžan podaljšati dogovorjen časovni okvir za čas zamude.

ODPOVED IZVEDBE COACHINGA ALI SPREMEMBA TERMINA

Ponudnik ali uporabnik lahko 48 ur pred dogovorjenim terminom prosi za spremenbo termina. Katerikoli od njiju se v tem primeru prilagodi in dogovori za ustrezen naslednji termin.

Če uporabnik o odpovedi termina ponudnika obvesti v manj kot 48 urah pred dogovorjenim terminom, ponudnik ni obvezan ponuditi novega termina in se zamujen termin tretira kot opravljen. Izjema tu je vpliv višje sile (primer bolezni, nesreče, smrt v družini).

Če ponudnik o odpovedi termina uporabnika obvesti v manj kot 48 urah je ponudnik dolžan zagotoviti nov, nadomestni termin.

Plačilo coaching storitev poteka v naprej, pred začetkom dogovorjenega termina.

Možno je plačilo na obroke, vendar morajo biti obroki poravnani pred začetnim in vsakim naslednjim terminom. Izjemoma se lahko ponudnik in uporabnik dogovorita drugače.

Katerikoli, ponudnik ali uporabnik lahko kadarkoli prekine pogodbo o coaching storitvah, v kolikor ugotovita, da sodelovanje ne pelje v željeno (začrtano) smer. V primeru odpovedi, vsa do takrat izvedena plačila zapadejo oz. lahko ponudnik po dogovoru vrne sorazmerni delež že vplačanega zneska.

IZOBRAŽEVANJA, E-TEČAJI IN PREDAVANJA

Uporabnik z naročilom storitve oz. produkta potrdi, da se strinja s pogoji poslovanja, ki so navedeni v tem dokumentu.

Cena e-tečaja vključuje dostop do tečaja, izobraževanja in e-gradiv, izvedbo izobraževanja, spletno pomoč vezano na uporabo tečaja ter pomoč in vodstvo pri vsebini e-tečaja. Vse to v obsegu in na način, ki je določen pri posameznem paketu.

Praviloma ponudnik omogoča dostop za uporabo vse dni v letu, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob večjih tehničnih posegih bo ponudnik poskrbel, da bo uporabnik o motnjah obveščen do tri dni pred začetkom del.

V primeru, da uporabnik naleti na tehnično težavo oz. nedelovanje mora o tem ponudnika obvestiti v čim krajšem možnem času.

Dostop do kupljenih vsebin ima uporabnik toliko časa, kot je navedeno ob posameznem e-tečaju. V primeru, da ni navedeno je uporaba doživljenska oz. za čas trajanja poslovanja podjetja.

Pri 100% garanciji vračila denarja velja 30-dnevni rok. Vračilo denarja stranka lahko zahteva v primeru nezadovoljstva s tečajem.

ODPOVED IZVEDBE TEČAJA ALI SPREMEMBA TERMINA TEČAJA

Ob premajhnem številu prijav na tečaj si ponudnik pridržuje pravico do odpovedi izvedbe tečaja. Ponudnik prijavljene osebe o odpovedi obvesti vsaj 3 delovne dni pred pričetkom tečaja in jim vrne vplačani znesek. V izjemnih primerih naknadnih odpovedi je možna tudi odpoved zadnji dan pred pričetkom oz. na dan pričetka tečaja.

V primeru premajhnega števila prejetih prijav ali nastopa izrednih razmer višje sile (npr. bolezni, nesreča, smrt v družini) si ponudnik pridržuje pravico za spremembo terminov izobraževanja. V primeru morebitne prestavitve terminov vse prijavljene čim prej ponudnik obvesti o spremembi. Hkrati jim naknadno ponudi nove termine, kjer ima uporabnik pravico do odstopa od pogodbe, v kolikor mu termini ne ustrezajo.

NAKUP FIZIČNIH ALI E-PRODUKTOV

Uporabnik se z izpolnitvijo obrazca na spletni strani zavezuje k nakupu. Po prejemu naročilnice s spletnega obrazca ponudnik izda račun, uporabnik pa ga je dolžan plačati. Po prejetem plačilu se ponudnik zaveduje za dostavo fizičnih in/ali e-produktov v časovnem roku, ki je naveden ob predstavitvi produkta. Če ta informacija in posebej zapisana ima ponudnik 48 ur časa (z izjemo nedelje in pravnikov), da odpošlje naročeni produkt.

PRITOŽBE IN ZAHTEVKI

Uporabnik lahko morebitne ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja s ponudnikom, pošlje pisno na ponudnikov naslov Kreativne rešitve, Danica Tajčman, izobraževanje, s.p. Cesta v Polico 11, 4207 Cerklje na Gorenjskem ali e-mail info@danicatajcman.com.

Ponudnik stremi k temu, da so tečajniki oz. kupci zadovoljni z vsemi njihovimi storitvami na vseh nivojih. Kakršnekoli spore ali nevšečnosti bo reševal sporazumno in na pozitiven način. Ponudnik bo vedno upošteval mnenja in pritožbe kupcev. Verjame v kvaliteto svojih storitev, zato bo v primeru nezadovoljstva kupca storil vse, kar je v njegovi moči, da bo le ta zadovoljen.

Vse komentarje, pohvale, pritožbe in pripombe ponudnik sprejema na elektronski naslov:info@danicatajcman.com.

Ponudnik ne odgovarja za doseganje rezultatov uporabnikov.

V primeru morebitnega nezadovoljstva nad rezultati, mora uporabnik predložiti vse materiale (rešene vaje, naloge, …), ki dokazujejo, da je izpolnil vse tiste najbolj osnovne pogoje, za dosego želenega cilja. Ti pogoji so znani in predstavljeni s strani ponudnika ob začetku in tekom tečajev, coachinga.

Če ponudnik oceni, da je tečajnik naredil vse potrebno in kljub temu ni dosegel želenih rezultatov, brez dodatnih vprašanj vrne kupnino.

Ponudnik in uporabnik se zavezujeta za reševanje nesporazumov na miren način in brez vpletanja pravnih organov. V primeru, da to ni mogoče, je za to pristojno okrajno sodišče v Kranju.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Ponudnik si prizadeva zagotavljati kar najbolj točne in ažurne podatke, ker pa se vsebina pogosto spreminja, si pridržuje pravico spreminjanja vsebine in dopušča možnost napak pri vnosu podatkov.

Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi netočnosti podatkov na spletnih mestih www.danicatajcman.com ali na kateri od njegovih podstrani ali na kakšnem drugem spletnem mestu ali spletni strani, s katerim ali s katero upravlja podjetje Kreativne rešitve, Danica Tajčman, izobraževanje, s.p.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, doda ali odstrani vsebino teh spletnih mest. Spletni obiskovalci oziroma uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Ponudnik ne odgovarja za slabo delovanje ali nedelovanje spletnih mest www.danicatajcman.com internetnega omrežja ali zaradi motenj, ki so posledica višje sile. Ponudnik tudi ne odgovarja za uporabnikovo izgubo dobička ali poslovno škodo, ki bi lahko ali je nastala kot posledica napačnega delovanja ali nedelovanja prej navedenih spletnih mest.

Ponudnik pa se zavezuje, da se bo vedno trudili vse nevšečnosti odpraviti v najkrajšem možnem času.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

ODSTOP OD POGODBE

Na podlagi 5. odstavka 43.člena Zakona o varstvu potrošnikov uporabnik po sklenitvi pogodbe s ponudnikom nima pravice do odstopa od pogodbe, kar pa ne velja za izdelke oz. storitve, za katere ponudnik izrecno navaja, da je odstop možen.

Morebitne reklamacije bosta ponudnik in uporabnik reševala sporazumno, po predhodnem obvestilu oz. zahtevi s strani uporabnika, po prej navedenih pogojih.

 

VARSTVO OSEBNIH IN DRUGIH PODATKOV

Osebne podatke, ki jih uporabnik vpiše na spletnih straneh podjetja Izobraževanje odraslih, Danica Tajčman, s. p., ponudnik hrani in obdeluje, za namene ohranjanja stika z uporabnikom, posredovanja učnih vsebin, tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje.

Ob poslanih elektronskih sporočilih si ponudnik zabeleži prikaze na strani posameznikovih prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje zainteresiranost strank za poslana sporočila.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto, komunikacije z uporabnikom in izvajanje storitev ponudnik hrani (* – neobvezen podatek, ki se hrani le, če ga uporabnik navede):

  • naslov elektronske pošte,
  • ime,
  • *priimek.

Podatkov ponudnik ne posreduje tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot upravljavec.

Osebne podatke ponudnik zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila pridobljena.

UPORABNIKOVE PRAVICE GLEDE NJEGOVIH OSEBNIH PODATKOV PRI PONUDNIKU:

Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje upravljavec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.

Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.

Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, izbris, vložiti pritožbo ali ugovor k obdelavi osebnih podatkov.

Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov,

Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.

Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.

Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.

Osebne podatke posameznika ponudnik hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko uporabnik kadarkoli prekliče (kar stori s pisno zahtevo na mail info@danicatajcman.com ali se odjavi sam v nogi vsakega avtomatskega sporočila) ali zahteva, da njegove osebne podatke nemudoma in trajno izbriše iz vseh sistemov.

Pri tem se zaveda, da se z računom izbrišejo vsi morebitni shranjeni dokumenti. Poleg zahteve o popolnem izbrisu lahko uporabnik kadarkoli zahteva, da ponudnik podatke dopolni ali spremeni. Podatke lahko uporabnik spremeni tudi sam kadarkoli v svojem uporabniškem računu, ter umakne soglasje za prejemanje e-sporočil.

V kolikor bi prenehal zgoraj opisani namen, zaradi katerih podjetje hrani in obdeluje osebne podatke, bo ponudnik zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisal.

Ponudnik je zavezan k varovanju uporabnikove zasebnosti. Ponudnik izvaja vse razumne ukrepe za varovanje vseh podatkov in informacij. Informacije so varovane na različne načine, sprejete v panogi, vključno z uporabo varnostnih ukrepov za zaščito pred izgubo, zlorabo in spreminjanja podatkov, ki jih uporablja ponudnikov sistem.

Politika zasebnosti je oblikovana tako, da zagotavlja varnost in točnost osebnih podatkov, zbranih na spletnih straneh podjetja. Osebni podatki se ne delijo s tretjimi strankami.

Ponudnik zagotavlja, da bo vse podatke, ki nam jih bo uporabnik na kakršenkoli način posredoval (preko spleta, telefona ali z udeležbo na dogodkih), brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).

Uporabnikovih podatkov ponudnik ne bo pod nobenim pogojem uporabil brez njegovega privoljenja, jih kakorkoli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razskrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm idr.

Uporabnikove osebne podatke bo ponudnik shranjeval in uporabljal le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

S prijavo na e-tečaj udeleženec tečaja dovoljuje ponudniku, da njegove osebne podatke shranjuje, upravlja z njimi in jih uporablja:

  • z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja,
  • za potrebe priprave in izvedbe dejavnosti ponudnika,
  • za namene trženja dejavnosti ponudnika.

Ponudnik upravlja z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje, oziroma do preklica.

POŠILJANJE PROMOCIJSKEGA IN DRUGEGA MATERIALA PO E-POŠTI

Ponudnik pošilja po e-pošti preko ConvertKit-a.

Ponudbe in sporočila ponudnik pošilja vsem, ki so se prijavili na e-obveščanje, se udeležili raznih dogodkov in tam oddali prijavo na e-obveščanje, brezplačnih ali plačljivih, koristili storitve ali izdelke ponudnika.

Če posameznik ne želi prejemati promocijskega materiala, se lahko od prejemanja odjavi sam v vsakem takšnem sporočilu s klikom na povezavo “unsubscribe”, ki se nahaja v nogi promocijskega sporočila. Če to iz kakršnegakoli razloga ni možno, pošljete ponudniku elektronsko sporočilo z zadevo ‘Odjava od e-novic’.

UPORABA SPLETNIH PIŠKOTKOV

Spletno mesto www.danicatajcman.com s katerim upravlja Kreativne rešitve, Danica Tajčman, izobraževanje, s.p., uporablja piškotke.

Piškotki so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta namestijo na uporabnikovo napravo (računalnik, telefon ipd.), s pomočjo katere uporabnik dostopa do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta dobi ponudnik vpogled v podatke na uporabnikovi opremi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov.

Sami po sebi piškotki niso škodljivi, ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode. Uporabljajo se za različne namene, za seje (npr. prijavljanje na forume), za košarice v spletnih trgovinah, za prikaz različnih naprednih vsebin na spletni strain (npr. zemljevidi, video), za vodenje statistike obiska strani, za podporo vtičnikom družabnih omrežij, ter tudi za prikazovanje oglasov po meri uporabnika spleta.

Podatki, zbrani s pomočjo piškotkov, sami po sebi ne omogočajo identifikacije uporabnika v smislu določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Ponudnik s pomočjo piškotkov pridobi podatke o uporabi spletnega mesta ter o nekaterih značilnostih uporabnika oziroma njegove opreme, s katero dostopa do spletnega mesta npr. (čas/datum dostopa, čas/datum zadnjega obiska strani, ogledov, referenc in drugi podatki).

Ponudnik zbira podatke od uporabnikov interneta: identifikacijske podatke iz svoje spletne strani obiskovalcev, IP naslov in katere strani ste obiskali (ti podatki so običajni za zapise prometa na strežniku). Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Uporabljajo se piškotki WordPress, Google analytics in ExactMetrics. Uporabnikov IP je anonimen.

Več o piškotkih Google Analitics lahko preberete tu…

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share